Menteşe Eksperlik

Menteşe Sigorta Eksperlik Hizmetleri Ltd. Şti. Özgeçmişi

1986 yılında kurucumuz ve halen Şirket Müdürü’müz olan İnşaat Mühendisi/Sigorta Eksperi/SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Serhan Menteşe’nin önderliğinde şahıs olarak başlanmış olan eksperlik hizmetleri faaliyetlerimiz 2007 yılında daha iyi hizmet üretebilmek adına genişleyen kadrosuyla limited şirket bünyesine dahil edilmiş olup,hem sigorta sektöründe hasar öncesi değer tespitleri, hasar sonrası hasar cins ve miktar tespitleri hem de  Gayrimenkul Sektöründe de makine ve tesisat kıymetleri de dahil her türlü gayrimenkulün cins ve kıymet takdirleri ile proje ve yatırım verimlilikleri raporlarının hazırlanmasını kapsamaktadır.

Ege ve Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren şirketimizin bünyesinde çeşitli branşlarda teknik elemanlar, eksperler ve raportörler yer almakta olup, Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği sicillerinde akreditasyonlu bu uzman belgeli teknik kişiler ilgili meslek kuruluşlarının resmi internet sitelerinde de ilan edilen kayıtlı eksper listelerinde yer almakta olup Sigorta Eksperleri Derneği ve Değerleme Uzmanları Derneği’nin de kayıtlı üyeleridirler.

Sigorta sektöründeki hasar öncesi ve sonrası tespit çalışmalarında genellikle sigorta şirketlerine hizmet vermekte olan şirketimiz, gayrimenkul değerleme çalışmalarında ise  bankalara doğrudan ve / veya bölge taşeron firması olarak ana değerleme şirketleri vasıtasıyla hizmet sunmaktadır.

Sigorta eksperliği hizmetleri kadromuzda üç adet tüm branşlarda ekspertize yetki ruhsatlı eksperimiz, üç adet mühendis ve tekniker ünvanlı eksper yardımcılarımızla beş adet raportörümüz yer almakta olup değerleme hizmetleri kadromuzda ise yine iki adet SPK lisanslı uzmanımız, bir adet uzman yardımcımız ve iki adet raportörümüz görev yapmaktadır.

 

Ekspertiz

Sigorta poliçeleri ile teminat altına alınmış kıymetlerin uğrayacakları zararların nedenini, niteliğini ve niceliğini belirlemek üzere Hazine Müsteşarlığı’nca verilmiş YETKİ BELGELERİ / EKSPERLİK RUHSATNAMESİ ile HASAR EKSPERTİZ HİZMETLERİ vermekteyiz.
Devamı +

Değerleme

Şirketimiz bünyesinde yer alan Sigorta Eksperleri haricinde yine şirketimiz bünyesinde yer alan ve SPK tarafından açılmış sınavları başarıyla tamamlayarak GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI sıfatını kazanmıştır.
Devamı +

Uluslararası Gözetim

Ithalat ve ihracat yapılan ürünlerin akredite gözetim şirketlerince onaylanması hizmetleri GÖZETİM HİZMETLERİ adı verilmektedir, şirketimiz bu konuda gerekli adli belgelerin tamamlanması çalışmalarını sürdürmektedir.
Devamı +