Menteşe Eksperlik

Değerleme Hizmetleri

Şirketimiz bünyesinde yer alan Sigorta Eksperleri haricinde yine şirketimiz bünyesinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açılmış sınavları  başarıyla tamamlayarak GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI sıfatını kazanmış eksper/uzman’lar mağrifetiyle her türlü SABİT KIYMETLER’in PİYASA ALIŞ ve SATIŞ rayiçleri göz önünde alınarak belirlenen EL DEĞİŞTİRME değerleri de belirlenmektedir.

Bu çalışmanın en önemli ve esas amacı, gerek SPK bünyesinde ve SPK kuralları dahilinde muhtelif BORSA’larda işlem gören KURUMLAR bünyesindeki GAYRİMENKUL’lerin DEĞERLERİ ile ilgili olarak ilgililere doğru ve kesin bilgilerin verilebilmesidir.

Diğer taraftan, ülkemizde akredite olmuş bu çok az sayıdaki, bu DEĞERLEME UZMANLARI tarafından bankalara, muhtelif kamu ve özel kuruluşlara hem Değerleme, hem de Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı hizmetleri verilmekte olup Fizibilite, Değerleme, İş Ortaklığı Feshi,Varlık Değerlemesi (özellikle Aile malları ayrımı v.b. gibi), Doğru Yer Seçimi, Strateji Danışmanlığı gibi konularda da geniş bir hizmet ağı sunulmaktadır.
Bu işlemler içinde yine şirketimizde tanımlanmış bir GÖREV ADIMLARI PROJESİ mevcut olup bununla ilgili bilgilendirme de aşağıda çıkarılmıştır.

 

DEĞERLEME HİZMETLERİ GÖREV ADIMLARI

1-    Değerlemesi yapılacak kıymetle ilgili bilgi ihbarının telefon, mail ya da faks yoluyla alınması
2-    İhbarda belirtilen bilgiler çerçevesinde DEĞERLEME ve KIYMET TAKDİR dosyası oluşturulması
3-    İhbardaki iletişim bilgilerine ulaşılarak DEĞERLEME HİZMETİ için randevu alınması
4-    Uzman görevlendirilmesinin yapılması
5-    Görevi alan uzmanın değerlemesi yapılacak kıymetin bulunduğu adrese gidip görgü tespitlerini yapması
6-    Değerlemesi yapılacak kıymetin imar ve proje bilgilerinin alınabilmesi için ilgili Belediyesine gidilip gerekli çalışmanın yapılması
7-    Değerlemesi yapılacak kıymetin Tapu ve Takyidat bilgilerinin alınabilmesi için ilgili Tapu Dairesi’ne gidilip  gerekli çalışmanın yapılması
8-    Uzman ofisimize geri dönüş yapmasından sonra alınan ilk bilgilerin değerlendirilip tüm evrak ve gerekli belgelerin tamamlatılmasının sağlanması
9-    Raporumuzu hazırlayabilmemiz için gerekli belgeler tamamlandıktan sonra RAPORTÖR SERVİSİ’miz tarafından rapor tanziminin yapılması
10-    Tanzimi yapılan raporların önce ilgili uzman daha sonra da Müdüriyet tarafından kontrolü varsa gerekli düzeltmelerin yapılması için raportöre iadesi
11-    Raportör tarafından gerekli düzeltmeleri yapılan raporun son şekliyle imzalanıp ekinde gerekli belgelerle birlikte tarafımızı görevlendiren ilgili kişi ya da kuruma iletilmesi