Menteşe Eksperlik

Hasar Ekspertiz Hizmetleri

Sigorta poliçeleri ile teminat altına alınmış kıymetlerin çeşitli olaylar karşısında uğrayacakları ZARARLAR’ın nedenini, niteliğini ve niceliğini belirlemek üzere tarafımıza Hazine Müsteşarlığı’nca verilmiş YETKİ BELGELERİ / EKSPERLİK RUHSATNAME’lerden aldığımız yetkiyle HASAR EKSPERTİZ HİZMETLERİ vermekteyiz.

Bu çalışmamızda, bir poliçeden menfaati olan tüm gruplarca yani gerek SİGORTACI gerekse SİGORTALI’larca yapılabilecek görevlendirmeden sonra, şirketimizin ilgili elemanları aşağıdaki adımlarla hemen göreve başlayıp en kısa zamanda en doğru sonucu alacak şekilde işlemleri tamamlar.

HASAR EKSPERTİZ GÖREV ADIMLARI

1-    Hasar ihbarının telefon,  mail yada faks yoluyla alınması
2-    İhbarda belirtilen bilgiler çerçevesinde HASAR DOSYASI oluşturulması
3-    İhbardaki iletişim bilgilerine ulaşılarak ekspertiz için randevu alınması
4-    Hasarın niteliğine, branşına ve bir takım kriterlere göre uygun eksper seçiminin yapılıp eksper görevlendirilmesi yapılması
5-    Görevi alan eksperin hasarlı kıymetin bulunduğu riziko adresine gidip ilk görgü tespitini yapması, gerekli evrak talebinde bulunması
6-    Eksperin ofisimize geri dönüş yapmasından sonra  alınan ilk bilgilerin şirketimizi görevlendiren tarafa verilmesi  (sigortacı ya da sigortalıya)
7-    Hasarla ilgili yazılı olarak talep ettiğimiz evrağın hazırlanıp tarafımıza geri iadesi için geçecek makül bir sürenin (her branş ya da olay cinsine göre farklı sürelerde) geçmesinden sonra eğer henüz ulaşmamış bir evrak varsa bunun telefon ya da mail yoluyla tekrar talebi
8-    Tüm evrak ve gerekli belgeler tamamlandıktan sonra RAPORTÖR Servisi’miz tarafından rapor tanziminin yapılması
9-    Tanzimi yapılan raporların önce ilgili eksper daha sonra da Müdüriyet tarafından kontrolu ve varsa gerekli düzeltmelerin yapılması için raportöre iadesi
10-    Raportör tarafından gerekli düzeltmeleri yapılan raporun son şekliyle imzalanıp ekinde gerekli belgelerle birlikte ilgili kişi veya kuruma gönderilmesi
11-    Raporumuzun gönderildiği ilgili kurum yetkililerince raporun kontrolü sonrasında oluşabilecek herhangi bir yeni görüş ya da itirazi bir durum halinde taraflarla görüş alışverişinde bulunulup eğer varsa son düzeltmelerin yapılması  ve HASAR YÖNETİMİ’nin tamamlanması.