Menteşe Eksperlik

Ön Ekspertiz Hizmetleri

Sigorta poliçelerinin tanziminden önce, poliçenin menfaatleri tarafından talep edilebilecek olan ön bilgilerin toplanmasına ve iletilmesine yönelik hizmetlerin tümüne ÖN EKSPERTİZ HİZMETLERİ  denir.
Bu çalışmanın en önemli ve esas amacı, sigorta poliçesi ile teminat altına alınacak olan RİZİKO’nun veya bu RİZİKO’daki KIYMETLER’in poliçe öncesi durum,miktar,nitelik ve niceliklerinin DOĞRU olarak belirlenmesi ve eğer poliçenin tanziminde GENEL SİGORTA ŞARTLARI ve/veya TEAMÜLLERİ açısından AYKIRI bir durum varsa bunun taraflara iletilmesidir.
Bu OLASI AYKIRI DURUMLAR’ın veya ŞARTLAR’ın düzeltilebilir olanlarının düzeltilmesini, düzeltilemeyen olanlarının ise POLİÇEYE alınmamasını sağlayıcı bir görevi de olan ÖN EKSPERTİZ HİZMET ÇALIŞMALARI da iki ayrı başlık altında değerlendirilebilir.
Bunlardan birincisi, MUTABAKATLI KIYMET RAPORU olarak adlandırabileceğimiz ve tarafların herhangi bir HASAR anında kesinlikle itiraz edemeyeceği şekilde düzenlenmiş bir POLİÇE YAPISI’nı sağlayan bir çalışmadır ki, bu çalışmanın sonucunda taraflar EKSPER tarafından hazırlanmış rapora MUTABIK olduklarını yazılı olarak birbirlerine iletirler ve hiçbir şart halinde buna aykırı bir görüş ya da düşünceyi öne süremezler.
Diğer bir ÖN EKSPERTİZ ÇALIŞMASI ise, yine poliçe ile teminat altına alınması planlanan kıymet üzerinde tek taraflı olarak bir ön çalışma yapılmasını ve riziko hakkında genel bir bilgi edinilmesinin sağlanmasını amaçlayan bir çalışmadır.
Her iki çalışmada da tarafımızca ayrıca genel bir RİSK ANALİZİ çalışması da yapılmakta olup aşağıda ÖN EKSPERTİZ çalışmalarımızın GÖREV ADIMLARI da tanımlanmıştır.

ÖN EKSPERTİZ GÖREV ADIMLARI

1-    Ön ekspertiz ihbarının telefon,mail ya da faks yoluyla alınması
2-    İhbarda belirtilen bilgiler çerçevesinde ÖN EKSPERTİZ DOSYASI oluşturulması
3-    İhbardaki iletişim bilgilerine ulaşılarak ekspertiz için randevu alınması
4-    Ön ekspertizi yapılacak kıymetlerin niteliğine, branşına ve bir takım kriterlere göre uygun eksper seçiminin yapılıp eksper görevlendirmesi yapılması
5-    Görevi olan eksperin ön ekspertizi yapılacak kıymetin bulunduğu riziko adresine gidip görgü tespitini yapması, gerekli evrak talebinde bulunması
6-    Eksperin ofisimize geri dönüş yapmasından sonra alınan ilk bilgilerin değerlendirilip tüm evrak ve gerekli bilgilerin tamamlatılmasının sağlanması
7-    Raporumuzu hazırlayabilmemiz için gerekli belgeler tamamlandıktan sonra RAPORTÖR SERVİSİ’miz tarafından rapor tanziminin yapılması
8-    Tanzimi yapılan raporların önce ilgili eksper / uzman, daha sonra da Müdüriyet tarafından kontrolü ve varsa gerekli düzeltmelerinin yapılması için raportör iadesi
9-    Raportör tarafından gerekli düzeltmeleri yapılan raporun son şekliyle imzalanıp ekinde gerekli belgelerle birlikte (eğer Mutabakatlı bir çalışma ise) hem sigortacı hem de sigortalı tarafa ayrı ayrı gönderilmesi
10-    Raporumuzun gönderildiği taraflarca (eğer Mutabakatlı bir çalışma ise) MUTABAKAT ONAYI’nın alınması ve bu aşamada gerekli bir düzeltme gereği varsa yapılıp ÖN EKSPERTİZ HİZMETİ’nin tamamlanması